Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Projekt Udržitelná energetika

22.09.2017

Slavnostního zahájení činnosti projektu se zúčastnila i společnost CHEMCOMEX Praha, jako jeden z dodavatelů speciálních technologií. Unikátní experimentální technická infrastruktura SUSEN, umožňuje vědecko-výzkumné aktivity na řešení významných komerčních i dotačních rozvojových projektů v klasické i jaderné energetice.

Dne 12. září 2017 v Řeži u Prahy byla oficiálně zahájena činnost infrastruktury vybudované v rámci Udržitelné energetiky (SUStainable ENergy, SUSEN), projekt financovaný s podporou Evropské unie a vlády České republiky z operačních programů.

Mezi pozvanými za naši společnost byl Miroslav Mrtvý, generální ředitel a místopředseda představenstva, a Vlastislav Staněk, ředitel  divize výroba, montáž, servis a člen představenstva. CHEMCOMEX Praha je dodavatelem ocelové konstrukce biologického stínění horkých komor v hale objektu č. 254 (Horké komory) v areálu Centrum výzkumu Řež. Realizace ocelové konstrukce probíhala od července 2014 až do dubna 2015. V závěru roku 2015 proběhlo ověření stínících vlastností této nové stínicí ocelové konstrukce pomocí dvou zářičů 60Co o aktivitě 300TBq a 60GBq s vyhovujícím výsledkem.

Slavnostního zahájení provozu výzkumné základny jaderných technologií v Řeži u Prahy se účastnili Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR, Erich Unterwurzacher, za Evropskou komisi, Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další hosté. Hosté měli možnost prohlédnout si zařízení SUSEN umístěná v areálu v Řeži. Ke zhlédnutí byly především unikátní horké komory určené pro práci s vysoceaktivními vzorky, technologie pro vývoj jaderných reaktorů Generace IV, pro které byly v Řeži a Plzni postaveny experimentální smyčky a navštívili i výzkumný reaktor LR-0. Seznámili se ze zapojením CVŘ do vývoje fúzního reaktoru ITER, mj. zařízením HELCZA pro testování primární stěny fúzního reaktoru a zařízením pro materiálový výzkum. Celkové náklady na projekt dosáhly téměř 2,7 miliardy Kč.

Realizací projektu SUSEN byly významně posíleny předpoklady pro zapojení výzkumné a vývojové technologické komunity České republiky do vývoje technologií jaderných reaktorů Generace IV a fúzních reaktorů, výzkumných prací pro podporu bezpečnosti a dlouhodobé životnosti stávajících elektráren a výzkumu materiálů, chladících médií a technologií zpracování odpadu nejen pro jadernou energetiku, ale i pro nejaderné využití.