Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Monitorovací systém seizmicity na EDU ve zkušebním provozu

14.05.2014

Koncem dubna uvedla naše společnost ve spolupráci se zástupci investora (ČEZ, a.s.) do zkušebního provozu systém monitorování seizmicity v JE Dukovany. Instalací systému byl splněn jeden z požadavků agentury MAAE reagující na fukušimské události. Instalované zařízení monitoruje a vyhodnocuje každou seizmickou událost v lokalitě elektrárny a následně vyhodnocuje zda nedošlo k překročení úrovně projektového zemětřesení. Personál blokových dozoren je informován optickou signalizací a prostřednictvím nadřazené počítačové sítě.

Našim hlavním subdodavatelem byla firma Sku-Atom z Moskvy, která obdobné systémy instaluje na elektrárnách v RF. Jako hlavní detekční a vyhodnocovací části systému byly použity osvědčené komponenty švýcarské firmy GeoSig. Systém obsahuje tři seizmická čidla, jedno z nich je umístěno v nově zbudované venkovní šachtě, zbývající dvě v hlavním výrobním bloku.