Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Firma CHEMCOMEX Praha a.s. úspešne zvládla náročné zváranie titánu sk. 51.1

25.06.2014

Firma CHEMCOMEX Praha a.s. úspešne zvládla náročné zváranie titánu sk. 51.1 (TNI CEN ISO/TR 15608) metódou 141 bez použitia komory s ochranným plynom v produkčných podmienkach. Dôležitou podmienkou pre vykonanie kvalitných zvarov je hlavne zabezpečenie čistoty a 100% ochrany fúkaním ochranného plynu primárne - cez zvárací horák, sekundárne - zo strany koreňa a terciálne - chladenie okolia zvaru. Firma CHEMCOMEX Praha a.s. vykonala a vlastní WPQR podľa normy STN EN ISO 15614-5 v rozsahu hrúbok 3-12 mm pre tupé zvary a pre hrúbky 3-20mm pre kútové zvary. Taktiež zamestnávame certifikovaných zváračov na zváranie titánu podľa normy STN EN ISO 9606-5. V súčasnosti produkčne zvárame titanové plechy grade 1, ASTM B265 hrúbky 10mm.